close

Te ei saa esitada valitud riigist uut tellimust Undefined

Porady


Prawidłowe warunki pracy urządzeń pneumatycznych

 

Urządzenia pneumatyczne to urządzenia, które do swojej pracy potrzebują zasilanie sprężonym powietrzem.

W celu odpowiedniej pracy urządzeń pneumatycznych należy zapewnić prawidłowe warunki pracy oraz przygotować urządzenia przed pierwszym użyciem.

Podstawowym warunkiem jest odpowiednie smarowanie urządzeń pneumatycznych.

Smarowanie można zapewnić instalując na zasilaniu powietrza naolejacz, który podczas pracy będzie automatycznie smarował elementy wewnętrzne urządzenia.

Jednak w przypadku, kiedy urządzenie jest nowe, zmontowane fabrycznie może okazać się konieczne pierwsze przesmarowanie elementów wewnętrznych (czynność serwisowa).

            Kolejnym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej ilości dostarczanego powietrza na zasilaniu urządzenia. Jest to warunek złożony, bowiem wpływ mają następujące czynniki:                                                                                                          

- efektywna wydajność kompresora, która jest zawsze niższa niż teoretyczna wydajność, podawana w katalogach. Wydajność efektywna musi być większa lub równa zapotrzebowaniu powietrza przez dane urządzenia pneumatyczne.

- ciśnienie robocze

- przekrój przewodu zasilającego. Wewnętrzny przekrój przewodu zasilającego ma znaczący wpływ na ilość powietrza jaka dochodzi do urządzenia, im większy przekrój wewnętrzny tym większa ilość dostarczanego powietrza. Zalecany przekrój wewnętrzny przewodu 12mm.

- rozpiętość i długość instalacji pneumatycznej. Czym dłuższa lub bardziej rozłożona instalacja tym parametry końcowe niższe. Wpływ mają również reduktory, szybkozłączki i przepusty powietrza, które znacząco mogą ograniczać parametry wyjściowe ciśnienia, co ma ujemny wpływ na pracę urządzeń pneumatycznych. W niektórych przypadkach zalecane jest bezpośrednie podłączanie urządzeń pneumatycznych do zbiornika, bez dodatkowych reduktorów.

 

Klucze udarowe posiadają cztery nastawy mocy wyjściowej. Jednak pomimo zapewnienia odpowiednich warunków pracy dokładność momentu obrotowego nie może być zmierzona lub zagwarantowana z uwagi na udarową konstrukcję urządzenia

 

Wstępna faza sprężania - kompresorów

 

Kompresory dla prawidłowej pracy powodują wypuszczanie powietrza we wstępnej fazie pompowania na zbiornik.

W efekcie słyszalne jest przepuszczanie powietrza przez włącznik ciśnieniowy. Faza wstępna zależy od pojemności zbiornika i może trwać (przy napełnianiu zbiornika od 0) nawet do kilku min, dlatego nie należy traktować tego jako nieprawidłowej pracy kompresora. Przepuszczanie powietrza, w okolicach włącznika ciśnieniowego, ustąpi po określonym czasie i powietrze będzie tłoczone bezpośrednio na zbiornik.

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, ewentualnie zamknąć, zawór spuszczania skroplin ze zbiornika, który znajduje się od spodu zbiornika ciśnieniowego.

 Zabroniona jest regulacja włącznika ciśnieniowego oraz demontaż przewodu ciśnieniowego pomiędzy zbiornikiem i włącznikiem ciśnieniowym.


NP2500INV

Kontrola poziomu oleju


W wyniku nieprawidłowego pomiaru poziomu oleju silnikowego, wykonywanego przez użytkowników, producent zrezygnował z miarki kontrolnej znajdującej się w korku wlewu oleju.

Za każdym razem przed uruchomieniem kontrolujemy poziom oleju wzrokowo, bezpośrednio w otworze wlewowym (bez wkręcania korka oleju). Przy ustawionym poziomo agregacie, poziom oleju ma sięgać dolnej krawędzi otworu wlewowego. Inny poziom oleju jest niedopuszczalny ze względu na trudności z uruchomieniem oraz nieprawidłową pracę generatora.

 

 

Poniżej znajdą Państwo kilka interesujących informacji gotowych do pobrania:


- Errata NPEGG7500

- Errata NPEGG7500ZTPL

- Errata NP2500INV

- Podłączenie przewodu 3-żyłowego na 400V

- Warunki pracy kompresoraContact

 

joel@toolstrade.ee 

Adress

Toolstrade OU

Kadaka tee 7/2

12915 Tallinn