Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu

close

Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

Gwarancja

 

Każde urządzenie objęte jest gwarancją. Okres gwarancji do 36 MIESIĘCY uzależniony jest od rodzaju urządzenia oraz sposobu zakupu. Szczegóły znajdują się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku napotkania jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, w pierwszej kolejności należy powrócić do instrukcji obsługi, być może zawarte w niej informacje pozwolą rozwiać niepokój. Jeżeli pomimo zapewnienia odpowiednich warunków pracy, problemu nie udało się usunąć pomocne może okazać się odwiedzenie zakładki „problemy i rozwiązania”. Mamy nadzieję, że przynajmniej jedna porada będzie trafna i pozwoli na usunięcie zaistniałej usterki. Jeżeli pomimo starań urządzenie nie spełnia określonych parametrów pracy należy zgłosić urządzenie do naprawy, którą wykona Serwis Centralny.

Karta gwarancyjna do pobrania tutaj


 

Naprawy gwarancyjne

 

Wszystkie sprzedawane urządzenia objęte są gwarancją. Reklamacje należy zgłaszać do miejsca zakupu.

Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie kompletnego urządzenia w stanie rozmontowanym, z dowodem zakupu oraz karta gwarancyjną. Na tej podstawie zostanie sporządzony protokół reklamacyjny oraz urządzenie pobrane do przesłania do Serwisu Centralnego.

Dopuszcza się rozpatrywanie reklamacji w systemie DOOR TO DOOR po spełnieniu łącznie poniższych warunków

- waga reklamowanego produktu przekracza 10kg

- produkt jest dużych gabarytów

- urządzenie należy do jednej z grupy produktowej: maszyna warsztatowa, generator, kompresor

- urządzenie objęte jest okresem gwarancji

- użytkownik posiada dowód zakupu oraz wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji.

 

W takich przypadkach należy zgłosić reklamację w miejscu zakupu oraz otrzymać kopię protokołu reklamacyjnego z kodem sprzedawcy. Odnośnie zamówienia kuriera informacji udzieli Państwu Dystrybutor, ewentualnie sprzedawca u którego dokonali Państwo zakupu.

 

Odsyłane urządzenie musi zawierać obowiązkowo: kopię protokołu reklamacyjnego, kopię dowodu zakupu,  prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną oraz posiadać kompletne wyposażenie.

Spakowanie urządzenia leży po stronie zgłaszającego reklamację. Zalecane jest przesyłanie urządzeń w firmowym opakowaniu, jeżeli opakowanie firmowe nie jest dostępne należy na czas transportu odpowiednio przygotować i zabezpieczyć wewnętrznie urządzenie w opakowaniu zastępczym. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysyłkę kompresorów, agregatów prądotwórczych oraz maszyn warsztatowych, które powinny być stabilnie ustawione w pozycji stojącej jak w czasie normalnej pracy, z naklejką Ostrożnie szkło”, „Góra”. Dodatkowo należy zdekompletować: filtry, uchwyty, kółka transportowe, stojaki oraz zabezpieczyć otwory uzupełniania oleju przez przypadkowym wylaniem oleju itd.

 

Jeżeli przesłane urządzenie nie będzie spełniało powyższych warunków zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu oraz naprawy.

Po naprawie urządzenie zostanie odesłane do miejsca z którego zostało pobrane do naprawy.

 

 

Reklamacje po okresie gwarancji

 

Serwis centralny zajmuje się naprawami gwarancyjnymi jak również naprawami urządzeń będących już po okresie gwarancji.

W takim przypadku należy przesłać urządzenie do Serwisu Centralnego. Do przesyłki należy dołączyć informację zawierającą:

- opis zaobserwowanej nieprawidłowości w funkcjonowaniu

- dane do odesłania urządzenia

- numer telefonu

- dane do wystawienia faktury za naprawę i transport

 

Towar należy pakować tak, aby nie ulegał uszkodzeniu podczas transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysyłkę kompresorów, agregatów prądotwórczych oraz maszyn warsztatowych, które powinny być stabilnie ustawione w pozycji stojącej jak w czasie normalnej pracy, z naklejką Ostrożnie szkło”, „Góra”. Dodatkowo należy zdekompletować: filtry, uchwyty, kółka transportowe, stojaki oraz zabezpieczyć otwory uzupełniania oleju przez przypadkowym wylaniem oleju itd.


 Po dostarczeniu urządzenia zostanie wykonana płatna ekspertyza, Zgłaszający poinformowany a w przypadku wyrażenia zgody urządzenie zostanie odesłane pod wskazany adres.

 

Koszt ekspertyzy:

(stawka VAT wynosi 23%)

- elektronarzędzia ręczne: 40 zł + VAT,

 - maszyny stołowe: 60 zł + VAT,

 - spawarki, kompresory: 70 zł + VAT,

 - generatory: 80 zł + VAT. 


Kontakt

Sprzedaż części i wsparcie techniczne

tel: 881-047-209
serwis@nuair.pl

Dział reklamacji

tel: 881-044-327
artur.ksiazek@nuair.pl

Godziny pracy serwisu

Poniedziałek - Piątek

8:00 do 15:00

Sobota - Niedziela

zamknięte

Adres

NU AIR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 20 a
02-285 Warszawa
NIP: 522-26-16-684

 

e-mail: nuair@nuair.pl