close

Jūs nevariet veikt pasūtījumu no šīs valsts. Undefined

Garantja

 

Katrai iekārtai ir garantija. Garantijas periods ilgst  līdz 36 mēnešiem atkarībā no iekārtas veida un iepirkšanas paņēmiena. Sīkāka informācija atrodama garantijas kartē.

Katrā gadījumā, kad sastopam darbības traucējumus, vispirms jāatgriežas pie lietošanas instrukcijas, kurā iespējams atrodama informācija par problēmas risinājuma paņēmienu. Ja tomēr, nodrošinot atbilstošus darba apstākļus, problēmu nav izdevies atrisināt, meklējiet informāciju nodaļā „problēmas un risinājumi”. Mēs ceram, ka vismaz viens padoms izrādīsies noderīgs un ļaus atrisināt defektu. Ja neraugoties uz pieliktajām pūlēm, iekārta neatbilst kādiem parametriem, jāpiesaka iekārtu uz remontu, ko veiks Centrālais Serviss vai vietējā servisā.

 

Garantijas karti var saņemt šeit.

 

Garantijas remonts

 

Visām pārdodamajām iekārtām ir garantija. Par reklamācijām jāziņo iegādes vietā.

Paziņojot jāpiegādā iekārtu pilnā komplektā, izmontētā stāvoklī, uzrādot pirkšanas dokumentu un garantijas karti. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, tiek sastādīts reklamācijas protokols, un iekārta tiek saņemta tālākai nosūtīšanai uz Centrālo Servisu  vai uz kādu no lokālajiem servisiem.

Pieļaujama reklamācijas izskatīšana sistēmā DOOR TO DOOR, kopumā  izpildot sekojošus noteikumus:

-         iekārtas svars pārsniedz 10 kg,

-         tas ir lielgabarīta produkts,

-         iekārta pieder vienai no produktu grupām: darbagalds, ģenerators, kompresors,

-         iekārta ietilpst garantijas termiņā,

-         lietotāja rīcībā ir pirkšanas dokuments un parakstīta garantijas karte ar garantijas noteikumiem.

 

Šādos gadījumos par reklamāciju jāpaziņo pirkšanas vietā un jāsaņem reklamācijas protokolu ar pārdevēja kodu. Par kurjera pasūtīšanu informāciju Jums sniegs Izplatītājs vai iespējams veikals nodos Jūsu datus servisam, lai kurjers varētu saņemt iekārtu.

 

 Nosūtāmai iekārtai obligāti jāpievieno: reklamācijas protokola kopiju, pirkšanas dokumenta kopiju, pareizi aizpildītu un parakstītu garantijas karti un visu aprīkojumu komplektā.

Iekārtu jāiepako reklamācijas devējam. Ieteicams nosūtīt ražotāja iepakojumā. Ja tas nav iespējams, uz transportēšanas laiku iekārtu jāapgādā ar no ārpuses pasargājošu iepakojumu. Sevišķu uzmanību jāpievērš kompresoru, ģeneratoru un darba mašīnu iepakojumam, kuram jānodrošina stabilu stāvokli kā normālas darbības laikā ar uzlīmi „Uzmanību stikls”, „Augša”, kā arī ar demontētiem filtriem, rokturiem, transportēšanas riteņiem, kājiņām un nodrošinājumu pret eļļas izplūšanu utml.

 

Ja nosūtāmā iekārta neatbildīs iepriekš minētajiem noteikumiem, reklamācijas devējam tiks uzrādīti transportēšanas un remonta izdevumi.

Pēc remonta iekārta tiks nosūtīta uz to vietu, kur tā tika saņemta remonta veikšanai.

 

Iepriekš minētie noteikumi ir saistoši Polijas teritorijā un var atšķirties no citu valstu noteikumiem. Baltijas valstu, Rumānijas un Slovākijas klientiem jāpārbauda produktu nosūtīšanas noteikumus uz servisu lokālajā servisa punktā.

 

Reklamācijas pēc garantijas perioda

 

Centrālais serviss un lokālie servisa punkti nodarbojas ar garantijas remontiem un arī ar iekārtu remontu pēc garantijas perioda.

Šajos gadījumos iekārtu jānosūta uz Centrālo Servisu vai Lokālo Servisu.

Sūtījumam jāpievieno sekojošu informāciju:

-         novērotos funkcionālos traucējumus,

-         nosūtītās iekārtas datus

-         tālruņa numuru,

-         rekvizītus rēķina izrakstīšanai par remontu un transportēšanu

 

            Preci jāiepako tā, lai transportēšanas laikā tā netiktu sabojāta. Sevišķu uzmanību jāpievērš kompresoru, ģeneratoru un darba mašīnu iepakojumam, kuram jānodrošina stabilu stāvokli, kā normālas darbības laikā, ar uzlīmi „Uzmanību stikls”, „Augša”, kā arī ar demontētiem filtriem, rokturiem, transportēšanas riteņiem, kājiņām un nodrošinājumu pret eļļas izplūšanu utml. 

Pēc iekārtas saņemšanas tiks veikta iekārtas bezmaksas ekspertīze un tiks paziņotas orientējošas remonta izmaksas. Remonts tiks veikts tikai pēc Klienta piekrišanas par remonta veikšanu. 

 


Contact


Tel. Nr. / Fax: +371 67522755


E-pasts: info@iirs.lv

 Adress

SIA II Remontu Serviss

Šmerļa iela 3, bokss 21
Rīga, LV – 1006, Latvija