close

Te ei saa esitada valitud riigist uut tellimust Undefined

Gwatantii

 

Iga seade on hõlmatud garantiiga. Garantiiaeg on kuni 36 kuud ja sõltub seadme liigist ja ostmisviisist. Üksikasjad on toodud garantiilehel. Seadme töös mistahes rikete esinemisel, tuleb kõigepealt pöörduda kasutusjuhendi poole. Võimalik, et selles sisalduv info võimaldab mure lahendada. Kui vaatamata vastavate töötingimuste tagamisele ei õnnestunud probleemi kõrvaldada, võib abi olla lõigu „probleemid ja lahendused” külastamine. Loodame, et vähemalt üks nõuanne on sobiv ja võimaldab kõrvaldada tekkinud vead. Kui vaatamata püüdlustele, seade ei täida määratud tööparameetreid, tuleb teatada seadme remonditöökotta, Keskteenindusse või Kohalikku teenindusse.

Garantiileht on saadaval siin

 

 

Garantiiremont

 

Kõik müüdavad seadmed on hõlmatud garantiiga. Reklamatsioonid tuleb esitada ostukohta.

Teatamine toimub lahtimonteeritud komplektse seadme koos ostutšeki ja garantiilehega tarnimisel. Selle alusel koostatakse reklamatsiooniprotokoll ja Keskteenindusse või ühte Kohalikest Teenindustest saatmiseks võetud seade.

Lubatud on vaadelda reklamatsioone süsteemis DOOR TO DOOR (UKSELT UKSELE), kui on täidetud järgmised tingimused:

- reklamatsioonialuse toote kaal ületab 10kg

- toode on suuregabariidiline

- seade kuulub ühte tootegruppidest: töökojamasin, generaator, kompressor

- seade on hõlmatud garantiiga

- kasutajal on ostutšekk ja täidetud ning allkirjastatud garantiitingimustega garantiileht.

 

Niisugustel juhtudel tuleb esitada reklamatsioon ostukohas ja saada müüjakoodiga reklamatsiooniprotokoll. Seoses kulleri tellimisega jagab Teile infot edasimüüja, võimalusel edasatab kauplus teie andmed teenindusse eesmärgiga tellida seadme kättesaamiseks kuller.

 

Saadetud seade peab kohustuslikult sisaldama: reklamatsiooniprotokolli koopiat, ostutšekki, õigesti täidetud ja allkirjastatud garantiilehte ja komplektset seadet.

Seadme pakkimise kohustus lasub reklamatsiooni esitajal. Soovitav on saata seade firmapakendis. Kui firmapakend ei ole kättesaadav, tuleb seade transpordi ajaks vastavalt ette valmistada ja tagada seadme väline kaitse asenduspakendiga. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kompressorite, elektriagregaatide ja töökojamasinate saatmisele, mis peavad olema asetatud kindlalt püstiasendisse nagu tavalise töötamise ajal, varustatud kleebisega „Ettevaatust klaas”, „Ülapool” ja koos mittekomplektsete filtritega, käepidemetega, transportratastega, alustega ja kaitstud õlitusavadega jne.

 

Kui saadetud seade ei vasta ülalmainitud nõuetele, tuleb kaebuse esitajal tasuda transpordi ja remondi eest.

Peale remonti saadetakse seade remonti võtmise kohta tagasi.

 

Ülaltoodud põhimõtted on kohustuslikud Poola territooriumil ja võivad erineda teiste riikide kohustuslikest põhimõtetest. Baltiriikide, Rumeenia või Slovakkia kliendid peavad kontrollima toodete teeninduspunkti saatmise üksikasju Kohalikus Teeninduses.

 

 

Reklamatsioonid pärast garantiiaja lõppu

 

Keskteenindus ja Kohalikud Teenindused tegelevad garantiiremondiga ja ka seadmete remondiga, mille garantiiaeg on möödas.

 

Niisugusel juhul tuleb seade saata Keskteenindusse või Kohalikku Teenindusse.

Saadetisele tuleb lisada info:

- täheldatud toimimise kõrvalekalle

- seadme tagasisaatmise andmed

- telefoninumber

- remondi eest esitatava arve koostamise andmed

 

Kaup tuleb pakkida nii, et see ei saaks transpordi käigus kahjustada. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kompressorite, elektriagregaatide ja töökojamasinate saatmisele, mis peavad olema asetatud stabiilselt püstiasendisse nagu tavaliselt töötamise ajal, varustatud kleebisega „Ettevaatust klaas”, „Ülapool” koos mittekomplektsete filtritega, käepidemetega, transportratastega, alustega ning kaitstud õlitusavadega jne.

 

Pärast kohaletoimetamist teostatakse tasuline ekspertiis ja tehakse kindlaks ligikaudsed remondikulud. Remont teostatakse peale kliendi poolt selle teostamiseks nõusoleku andmist.

 

 


Contact

 

joel@toolstrade.ee 

Adress

Toolstrade OU

Kadaka tee 7/2

12915 Tallinn